Runaway Explorers

Runaway Explorers

Handarbete, dockor och flicklek är alla ord som vi förknippar med rar intimitet mellan hemmets fyra väggar. Det är den miljö vi säger är den tryggaste, men det är också där det mesta våldet mellan människor sker.


I konstprojektet Runaway Explorers har Kerstin Jakobsson skapat taniga dockor av "hemmafrudukar", handarbeten från första halvan av 1900-talet. Dockorna rymmer sin stillsamma bakgrund för att upptäcka världen som den verkligen är. Deras guider blir ett tiotal kulturarbetare från olika delar av världen. 

På liv och död
Konstnärernas uppdrag har varit enkelt; ge din docka olika slags livserfarenheter och ”mörda” den innan du skickar tillbaka den till Kerstin Jakobsson.

Allt eftersom månaderna har gått, har det  blivit allt svårare att få konstnärerna att ”avsluta” sin tid tillsammans med dockan. Möjligheten att knyta an till en fiktiv personlighet och planeringen av ett mord av densamma ställs alltså mot varandra.

Kreativitet och lek ligger nära varandra, så även vår förmåga till våld. Vilka vägar skulle de olika konstnärerna välja att gå?
Hemsidan
Denna hemsida uppdaterar dockornas liv allteftersom deras ägare berättar om dem, allt sker alltså i realtid. Just nu är flera dockor på väg "hem" till sin skapare. Himmelriket i detta fallet innebär att komma tillbaka till Kerstin Jakobsson i Harlösa i Skåne.

I Runaway Explorers är temat skapelse, liv, död och återfödelse. Genom dockorna utforskas vår mänskliga förmåga till kreativitet både för vänlighet och våld.

Välkommen att följa Runaway
Explorers!